Καθημερινή interview

Εκδηλώσεις

 Η «Αμνηστία», η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία που ήδη προβάλλεται, έχει μια
ιστορία που διαδραματίζεται στην Αλβανία, που προσπαθεί να βρει ένα δρόμο προς
τη διαχείριση της ελευθερίας.

Καθημερινή

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.