Οι Ακακίες συνεχίζουν να προβάλλονται για 11η εβδομάδα στον κινηματογράφο Παλάς στο Παγκράτι

Εκδηλώσεις

Προβολές: 20:45 στην χειμερινή αίθουσα & 22:45 στη θερινή αίθουσα

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.